Specjalizuję się w konkretnych obszarach prowadzenia spraw.

Każda sprawa prowadzona jest z indywidualnym podejściem.

Inwestowanie poprzez nabywanie nieruchomości od komorników i syndyków:

nabycie nieruchomości na licytacji komorniczej

Atrakcyjna forma inwestowania. Jednak nie polecam kupowania w ten sposób swojego pierwszego, wymarzonego mieszkania. Ryzyko, jakie przede wszystkim należy wziąć pod uwagę przy tego typu inwestycji, to czas. Dywersyfikacja w takiej formie inwestowania jest bardzo ważna z uwagi na występujące ryzyka. Nabycie takie jest nabyciem bez obciążań. Co ważne, nabywana nieruchomość nie może od razu stanowić formy zabezpieczenia ewentualnego finansowania.

nabycie nieruchomości od syndyka masy upadłości

Atrakcyjna forma inwestowania. Procedura jest prostsza niż nabycie na licytacji komorniczej. Ryzyko czasu także istnieje ale jest mniejsze niż przy nabywaniu nieruchomości na licytacji komorniczej. Dywersyfikacja inwestycji jest ważna z uwagi na występujące ryzyka. Nabycie takie jest nabyciem bez obciążań. Co ważne nabywana nieruchomość nie może od razu stanowić formy zabezpieczenia finansowania.

nabycie nieruchomości w trybie Pre-pack (przygotowana likwidacja)

Wyjątkowa forma przeprowadzenia upadłości, do zastosowania w szczególności w przypadkach działającego przedsiębiorstwa albo gdy jedyny jego składnik stanowią nieruchomości. Wymagane jest tu współdziałanie dłużnika (przedsiębiorcy), głównego wierzyciela (najczęściej hipotecznego) oraz nabywcy. Wymierne korzyści osiągają wszystkie strony.

Doradztwo w zakresie nabywania wierzytelności hipotecznych

To kolejna forma inwestycji. Ryzykowna. Opłacalna w przypadku postępowań upadłościowych lub egzekucyjnych. Nabywcami wierzytelności hipotecznych są najczęściej SPV (spółki specjalnego przeznaczenia) lub wymagane jest „pośrednictwo” funduszu sekurytyzacyjnego.

Pomoc prawna i reprezentacja w zakresie odpowiedzialności członków zarządów za zobowiązania spółek kapitałowych

Członkowie zarządu spółki kapitałowej mogą być pozwani za niezapłacone zobowiązania spółki. Mogą się bronić na wiele sposobów, m.in. poprzez udowadnianie braku szkody po stronie wierzyciela (powoda) lub poprzez umiejętne podniesienie zarzutu przedawnienia. W obecnej rzeczywistości obrona ta jest jednak utrudniona ze względu na dość restrykcyjne orzecznictwo sądów. Niemniej jednak obronę taką zawsze warto podjąć. Nie jesteśmy skazani na porażkę.  

Bartosz Znojkiewicz

radca prawny

O mnie

Jestem prawnikiem i praktykiem życia gospodarczego.

Ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowałem także ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Ukończyłem również Podyplomowe Studium Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych prowadzone przez SGH w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje obok pracy prawnika w kancelarii doradcy podatkowego i kancelarii radcy prawnego pełnienie funkcji w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych (w tym spółek giełdowych), a ponadto pracę na stanowisku doradcy zarządu i dyrektora ds. finansowych oraz pełnienie funkcji prokurenta i likwidatora.

Od kilkunastu lat specjalizuję się w obsłudze transakcji przeprowadzanych na rynku nieruchomości nabywanych od komorników i syndyków.

Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-10440).

Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Współpracuję z komornikami, doradcami restrukturyzacyjnymi (syndykami), biegłymi rzeczoznawcami, architektami, specjalistami w zakresie postępowań budowlanych.

Współpracuję także z innymi radcami prawnymi, w tym w szczególności z radcą prawnym Pawłem Dudkiewiczem, który specjalizuje się w sprawach kredytów frankowych –  facebook.com/FrankiKancelariaDudkiewicz/

Zasady współpracy

Stawki wynagrodzenia ustalane są indywidualnie.

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, stosuję wynagrodzenie za osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu. Związane jest to z zapłatą stosunkowo niewielkiego wynagrodzenia początkowego, ustaleniem celu do którego dążymy oraz odpowiedniego wynagrodzenia za jego osiągnięcie (success fee). Taki sposób ustalania wynagrodzenia jest preferowany przez większość moich klientów.

W przypadkach, gdy wynagrodzenia za efekt nie da się zastosować lub jego udział nie jest znaczny, ustalam z klientem wynagrodzenie podstawowe, które może zostać rozłożone na raty.

Moim wynagrodzeniem dodatkowym są zasądzone koszty zastępstwa prawnego, które egzekwuję od drugiej strony, która przegrała sprawę (mój klient nie ponosi tych kosztów, lecz zleca mi ich odebranie od drugiej strony).

Co do zasady, wszystkie spotkania wstępne są płatne w kwocie 300,- zł brutto. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług powyższe wynagrodzenie zalicza się na poczet wynagrodzenia początkowego.

Radca prawny
Bartosz Znojkiewicz

siedziba: ul. Marszałkowska 34/50 lok. 16, 00-554 Warszawa
biuro: ul. Żurawia 26 lok. 5, 00-515 Warszawa

tel.:
+48 (22) 115-03-27,
+48 (22) 121-07-46

e-mail:
kontakt@znojkiewicz.pl
bznojkiewicz@znojkiewicz.pl

13 + 12 =